> <

Maatwerk loopbaantraject: van werk naar werk

‘Van werk naar werk’ is een compleet loopbaantraject voor medewerkers die weten dat hun dienstverband bij de huidige werkgever afloopt. Bijvoorbeeld omdat zij door een reorganisatie boventallig zijn geworden, of omdat zij in overleg met de werkgever tot een exitregeling zijn gekomen.

> Download het informatieblad

Home > Loopbaan > Van werk naar werk – maatwerk

Van werk naar werk – maatwerk

Loopbaantraject op maat voor medewerkers die weten dat hun toekomst niet bij de huidige werkgever ligt. Het biedt begeleiding bij het vinden van nieuw werk, van het bepalen van de startsituatie tot en met het bemachtigen van nieuw werk. >>

Opbouw van het traject

Het traject is afgestemd op de specifieke situatie, de wensen en de behoeftes van de coachee. Soms moet de schok van het ontslag eerst verwerkt worden, of er gelden bijzondere omstandigheden in de privé-situatie.


Sommige loopbaankandidaten weten niet in welke richting zij hun nieuwe werk willen zoeken, anderen hebben moeite om met hun kwaliteiten naar buiten te treden.

Ondanks deze verschillen, komen in een volledig loopbaantraject doorgaans de volgende onderwerpen aan bod:

Opstellen van een persoonlijk profiel
Draait om het opmaken van de balans, met vragen als: Welke onzekerheden en kansen levert deze ontwikkeling op? Waar sta ik in mijn loopbaan? Wat zijn mijn wensen voor de volgende loopbaanfase? De loopbaankandidaat onderzoekt en formuleert eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten, persoonlijke drijfveren, waarden en ambities.


Formuleren van de gewenste werksituatie
De coachee ontwikkelt zicht op de gewenste functie (doel en aard van de functie, activiteiten en verantwoordelijkheden) en de gewenste werkomgeving (branche, soort organisatie, regio, gewenste cultuur en omgevingsvoorkeuren).

Personal branding en netwerken
Bepalen en realiseren van de gewenste profilering in offline en online (sociale) media én in persoonlijke ontmoetingen. De coachee start met het in kaart brengen en uitbreiden van het netwerk en legt eerste contacten met het werkveld om het persoonlijk profiel en de gewenste werkomgeving aan te scherpen en mogelijkheden te verkennen.


Netwerken en solliciteren
Nu draait het om het daadwerkelijk bemachtigen van het gewenste werk. Naast het intensiveren van netwerkcontacten in het geambieerde werkveld, zijn de inspanningen gericht op het verzamelen en analyseren van vacatures, het redigeren van CV en motivatiebrieven en de voorbereiding en evaluatie van assessments en sollicitatie-gesprekken.

Gedurende dit hele traject fungeert de coach als een sparring partner bij belangrijke keuzemomenten, die de werkzoekende uitdaagt om nieuwe mogelijkheden te verkennen, eigen grenzen te bepalen en belemmeringen te overwinnen.


Praktische informatie
Het traject begint met een intakegesprek. Naast een onderlinge kennismaking draait dit gesprek om het verkennen van de startsituatie, het bepalen van de doelstelling en het informeren over de aanpak van het traject. In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens de afspraken rondom het traject, zoals doelstelling en aantal coachsessies, schriftelijk vastgelegd.

Het coachtraject bestaat uit een reeks intensieve sessies van in de regel 1,5 uur tot 2 uur. De duur, frequentie en invulling van de gesprekken is steeds afgestemd op actuele situatie van de coachee en de fase van het traject.


De coachsessies kunnen worden aangevuld met begeleidingsmomenten via mail, skype of telefoon. In de perioden tussen de coachgesprekken gaat de werkzoekende aan de slag met (reflectie)opdrachten en netwerkgesprekken.

Aan het eind van het gesprek vindt in een driegesprek tussen coachee, werkgever en coach de evaluatie van het traject plaats.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het maatwerktraject Van werk naar werk contact op met Olga Teunis via telefoonnummer 0654-984372 of via olga@sendaloopbaancoaching.nl.