Praatpaal

Praatpaalsessie

Een intensief coachgesprek van maximaal 2,5 uur waarin je al je impliciete kennis mobiliseert en een doorbraak bereikt in een complex probleem of een slepende zaak. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, met een plan én met de motivatie om dit in praktijk te brengen. >> lees meer

Jaarprogramma Voeten op tafel

‘Voeten op tafel’ biedt leidinggevenden, ondernemers en specialisten de gelegenheid op gezette tijden uit de drukke routine stappen en met afstand naar doelen en prioriteiten te kijken. Dat zorgt voor rust, overzicht én persoonlijke groei. >> lees meer


‘Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.’

Marianne Williamson, citaat uit Return to love