> <

Duurzame reïntegratie

Succesvolle werkhervatting na stressverzuim brengt de nodige hobbels en vragen met zich mee. Als leidinggevende heb je niet altijd kijk op de belastbaarheid van de medewerker, of op de behoefte aan aanpassingen. En hoe gaat de rest van je team hiermee om? Als medewerker heb je te maken met veel onzekerheden en verminderd zelfvertrouwen: wat is er allemaal gebeurd in de verzuimperiode en hoe reageren collega’s op de terugkeer? In de verzuimperiode is gewerkt aan het versterken van het zelfmanagement, maar op de werkplek dreigt het risico om in oude patronen te vervallen. Deskundige begeleiding is dus geen overbodige luxe.

> Download het informatieblad

Home > Stressmanagement > Duurzame reïntegratie

koffiepauze

Duurzame reïntegratie

Na verzuim door stressklachten is het voor zowel medewerker als werkgever van groot belang dat de terugkeer naar het werk succesvol verloopt. Het traject Duurzame re-integratie biedt ondersteuning aan medewerker en leidinggevende. >>

Het traject bestaat uit:
• een wetenschappelijk gevalideerd online vragenlijstonderzoek om het stressniveau, vermoeidheid en herstelvermogen te inventariseren

• een intakegesprek met de medewerker


• een driegesprek met medewerker en leidinggevende om het werkhervattingsplan voor te bereiden of te bespreken

• afstemming met en rapportage naar de behandelend bedrijfsarts

• 8 coachgesprekken van 1 tot 1,5 uur om de medewerker te begeleiden tijdens de periode van werkhervatting

• 4 keer 15 – 30 minuten ondersteuning per mail of telefoon voor medewerker en/of voor de leidingevende om te overleggen over de begeleiding van de medewerker tijdens het opbouwen van de werkzaamheden

• een evaluatiegesprek met medewerker en leidinggevende aan het eind van de re-integratie.


Wat is een goed moment om het traject te starten?
Voor een succesvolle werkhervatting is het van belang dat de medewerker in de verzuimperiode inzicht heeft gekregen in de omstandigheden die aan het verzuim hebben bijgedragen, dat de belastende omstandig- heden en gedragingen zijn verminderd en dat het zelfmanagement is versterkt. Daarnaast moet het herstelvermogen van de medewerker zijn teruggekeerd en moet de medewerker in de thuissituatie minimaal 3 keer per week 3 uur belastbaar zijn.

Aanpak
De begeleiding volgt de methodiek van het CSR Centrum (www.csrcentrum.nl). Deze aanpak combineert aandacht voor psychische, lichamelijke en gedragsmatige aspecten, versterkt het zelfmanagement en doorbreekt gestaag de vicieuze cirkel van stress. De begeleiding vindt plaats in afstemming met de bedrijfsarts, mits de medewerker toestemming geeft voor uitwisseling van informatie.

Praktische informatie
De coachgesprekken vinden plaats op het kantoor van Senda bij bedrijvencentrum ©-mill in Heerlen. Driegesprekken met medewerker en leidinggevende vinden naar keuze plaats bij Senda of bij de werkgever.


Investering
De investering voor het traject Duurzame reïntegratie bedraagt € 1.875,- exclusief btw. Het omvat het vragenlijstonderzoek, intake- en begeleidingsgesprekken, afstemming met de bedrijfsarts, het evaluatiegesprek, voorbereiding en verslaglegging, reistijd en reiskosten van de coach, en de voor het traject benodigde boeken, opdrachten en overige supervisiematerialen.

Interesse?

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op via telefoonnummer 0654-984372 of via olga@sendaloopbaancoaching.nl.