> <

Van verzuim naar herstel

Medewerkers die uitvallen door stressklachten zijn doorgaans zeer toegewijde krachten die hoge eisen stellen aan zichzelf, zowel in werk als in andere levensgebieden. Wanneer zij uitvallen, is dit vaak door een combinatie van factoren. Door langdurige hoge belasting of veranderende omstandigheden in de werk- of thuissituatie ontstaat een hersteltekort, waardoor het hormoon- en zenuwstelsel ontregeld raakt. De medewerker voelt zich emotioneel uitgeput en wordt lichamelijk ziek.

> Download het informatieblad

Home > Stressmanagement > Van verzuim naar herstel

slak

Van verzuim naar herstel

Deskundige begeleiding voor wie verzuimt door stress-klachten. Geeft inzicht in de oorzaken en motiveert tot het respecteren van de inspanning/herstel-balans om een duurzaam herstel te bereiken. >>

Het doel van het traject Van verzuim naar herstel is dat de medewerker zo snel mogelijk vitaal en duurzaam het werk kan hervatten.


Hiervoor is nodig dat de medewerker inzicht krijgt in de omstandigheden die aan het verzuim hebben bijgedragen, dat de belastende omstandigheden en gedragingen zijn verminderd en dat het zelfmanagement is versterkt. Daarnaast moet het herstelvermogen (‘veerkracht’) zijn teruggekeerd: de lichamelijke en mentaal-emotionele conditie moet zodanig zijn verbeterd dat de hersteltijd na een inspanning of belasting binnen reguliere normen ligt.

De begeleiding bestaat uit drie fasen: herstel, vitaliteitsopbouw en voorbereiding van de werkhervatting.


Fase 1: Herstel
Hoogste prioriteit is de ondermijning van de gezondheid te stoppen en om te buigen: reduceren van belastende activiteiten en bevorderen herstelgedrag. Ook: inzicht verkrijgen in eigen situatie.

Fase 2: Vitaliteitsopbouw
Deze fase gaat in wanneer klachten beginnen te verminderen en het herstelvermogen na inspanning (‘veerkracht’) terugkeert. Opbouwen van kennis, houding en gedrag om de inspanning/herstel-balans te respecteren. Belastbaarheid en belasting zijn nog gering.


Fase 3: Voorbereiding werkhervatting
Begint wanneer herstelvermogen, vitaliteit en zelfmanagement aanzienlijk zijn toegenomen. Geleidelijk en gedoseerd opvoeren van de belasting in de thuissituatie als voorbereiding op re-integratie.

Het traject bestaat uit:
• een wetenschappelijk gevalideerd online vragenlijstonderzoek en een uitgebreid intakegesprek om de startsituatie te bepalen en een indruk te krijgen van stressniveau, vermoeidheid en herstelvermogen


• een (telefonisch of persoonlijk) intakegesprek met de leidinggevende

• 15 begeleidingsuren in de vorm van coachgesprekken en e-coaching. De gesprekken vinden zo mogelijk wekelijks plaats om snel te komen tot herstelbevorderend gedrag. De inhoud, duur en frequentie van de gesprekken zijn afgestemd op de specifieke situatie

• tussentijds contact per telefoon en mail

• afstemming met en rapportage aan de bedrijfsarts

• een evaluatiegesprek met medewerker en leidinggevende aan het eind van het traject.


Aanpak
De begeleiding volgt de methodiek van het CSR Centrum. Deze aanpak combineert aandacht voor psychische, lichamelijke en gedragsmatige aspecten, versterkt het zelfmanagement en doorbreekt de vicieuze cirkel van stress. Het traject vindt plaats in afstemming met de bedrijfsarts, mits de cliënt toestemming geeft voor uitwisseling van informatie.

Investering
De investering voor het traject Van verzuim naar herstel bedraagt € 2.125,- exclusief btw. Het omvat het vragenlijstonderzoek, intake- en begeleidingsgesprekken, tussentijds contact per mail en telefoon, afstemming met de bedrijfsarts, het evaluatiegesprek, voorbereiding en verslaglegging door de coach, locatie en cateringkosten en voor het traject benodigde boeken, opdrachten en overige supervisiematerialen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op via 0654-984372 of via olga@sendaloopbaancoaching.nl.