Loopbaanontwikkeling

Van-werk-naar-werk-traject

Loopbaantraject of loopbaanoriëntatie

Ontwikkeladvies (Nederland Leert Door)

Hoe is je situatie nu? Misschien vind je dat je te hard loopt. Of juist te lang stil staat. Misschien wil je weg, maar waar naartoe?

In een loopbaantraject ondersteun ik je bij het (her)ontdekken van je drijfveren, je talenten en je persoonlijke kracht. Door prikkelende vragen en oefeningen kom je er zelf achter hoe jij het best tot je recht komt.

Heb je je koers eenmaal bepaald, dan is het tijd om in actie te komen.  Met een helder profiel treed je naar buiten in netwerkgesprekken en vaak ook in sollicitaties. Zo kom je in contact met mensen die je helpen de basis te leggen voor het werk dat je wil doen, of dat nu een eigen onderneming is, een interne vacature, een nevenactiviteit of een functie bij een andere organisatie.

Things not to do

Loopbaanbegeleiding

 

Loopbaanbegeleiding bij Senda is nooit een standaardprogramma en betekent altijd begeleiding op maat. De begeleiding kan variëren van een of twee gesprekken als voorbereiding op een sollicitatiegesprek tot de meest intensieve en uitgebreide vorm, een Van-werk-naar-werk-traject. Een loopbaantraject en een beknoptere loopbaanoriëntatie/Ontwikkeladvies liggen daar qua aantal begeleidingsuren tussenin.

De aanpak en inhoud van de coachgesprekken is steeds afgestemd op jouw persoon en je situatie. Op actieve, nieuwsgierige en soms ook confronterende wijze gaan we aan de slag met je vragen en doelen. Ik daag je uit om kwaliteiten en inspiratiebronnen te ontdekken en om te achterhalen welk gedrag en welke opvattingen je belemmeren, zodat je die kunt aanpakken.

De dialoog vormt de basis van de coachsessies. Daarnaast zet ik werkvormen in als NLP-technieken, biografisch werk, creatieve oefeningen, spelvormen, systemisch werk, Logosynthese et cetera. Want hoofd, handen en hart geven allemaal eigen aanwijzingen voor je optimale balans.

Things not to do

Van-werk-naar-werk-traject

Een compleet loopbaantraject op maat voor medewerkers die weten dat hun dienstverband bij de huidige werkgever afloopt. Bijvoorbeeld omdat zij door een reorganisatie boventallig zijn geworden, of omdat zij in overleg met de werkgever tot een exitregeling zijn gekomen.

Het traject biedt begeleiding bij het vinden van nieuw werk, van het bepalen van de startsituatie tot en met het bemachtigen van nieuw werk.

Things not to do

Ontwikkeladvies – Subsidieregeling Nederland Leert Door

In 2018-2019 lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilot-subsidie waarbij werkenden  een Ontwikkeladvies konden krijgen bij gekwalificeerde loopbaanbegeleiders. Het bleek een groot succes.

In 2020 opende het ministerie twee subsidierondes voor Ontwikkeladviezen om de arbeidsmarkt tijdens de corona-pandemie te ondersteunen. Bij de tweede ronde, op 1 december, liep het storm met de aanmeldingen. 55.000 beschikbare Ontwikkeladviezen waren binnen 24 uur geregistreerd. 

Het Ontwikkeladvies is een kort traject van drie gesprekken. Het is een ‘loopbaan-APK’, waarin je op een rij zet waar je op werkgebied staat en wat je kunt doen om ook in de toekomst op een gezonde en prettige manier te kunnen werken.

Het Ontwikkeladvies bestaat uit 4 uur individuele begeleiding en een online arbeidsmarktscan. De kosten worden vergoed vanuit de tijdelijke subsidieregeling Nederland Leert Door van het ministerie van SZW. Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking. De registratie en administratie verloopt via de loopbaanadviseur.

AANVULLING
Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuwe subsidieregeling, namelijk het STAP Ontwikkeladvies. In 2022 neemt Senda Loopbaancoaching geen deel aan deze subsidieregeling. Het is dus op dit moment helaas niet mogelijk bij Senda aan te melden voor een ontwikkeladvies. Kijk voor meer informatie en voor gegevens van collega-coaches op de website van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals.