Stress en vermoeidheid gaan regelmatig samen met pijn in het lichaam. Soms als oorzaak, soms als gevolg en soms als een complexe keten van onderlinge beïnvloeding. In Nederland hebben ruim drie miljoen mensen last van chronische pijn. In de laatste jaren is er veel kennis beschikbaar gekomen over hoe de hersenen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem zich aanpassen als gevolg van pijn, onveiligheid of dreiging. De podcast ‘Hoe chronische pijn lichaam en geest verandert’ praat je bij.

Pijn die langer dan drie (of zes) maanden aanhoudt wordt – ongeacht de oorzaak – gezien als een zelfstandige ziekte, onder de noemer chronische pijn. Een complexe aandoening waarbij het zenuwstelsel op verschillende niveaus ontregeld is en pijnstillers vaak niet werken. Wat weten we over de oorzaken en oplossingen? En wat leert chronische pijn ons over de verstrengeling van lichaam en geest? In deze podcast gaan Gemma Venhuizen, Niki Korteweg en Nienke Beintema hierover in gesprek.

Wil je meer weten over het omgaan met aanhoudende pijn? In de podcast wordt het boek Verklein je Pijn van Eugenie de Ruiter getipt. In het Engels is er onder andere het boek The Way Out van Alan Gordan.