Stress en burn-out

Deskundige begeleiding bij stressklachten

Voorkómen van ziekte

Herstelbegeleiding bij burn-out

Coaching tijdens werkhervatting

Als je een tijd te veel hooi op je vork neemt zonder voldoende te herstellen, raak je vroeg of laat uit balans. Je hormoonsysteem en zenuwstelsel raken ontregeld; je krijgt stressklachten.

De een merkt het aan zijn gedrag (‘kort lontje’), de ander krijgt fysieke klachten (slaapproblemen, druk op de borst, moe) en weer een ander heeft concentratieproblemen. Kortom, het waarschuwingssein staat op rood.

Werk onder deskundige begeleiding stap voor stap aan je herstel door veranderingen in je situatie én in je houding en gedrag.

Things not to do

Preventie: weer in balans

Het kan een hele tijd duren voordat je in de gaten hebt dat je last hebt van stressklachten. Bijvoorbeeld omdat je veel van je werk houdt en graag 110 procent geeft. Of omdat je jezelf voorhoudt dat het binnenkort beter wordt, of dat stress erbij hoort. Soms ontken je het probleem een tijd lang, simpelweg omdat je de oplossing nog niet ziet.

Als je het gevoel krijgt ‘dat het niet goed gaat’, is het doorgaans de hoogste tijd om zaken anders te gaan aanpakken. In dit traject werk je stap voor stap aan het hervinden van je balans.

Things not to do

Van verzuim naar herstel

Medewerkers die uitvallen door stressklachten zijn doorgaans zeer toegewijde krachten die hoge eisen stellen aan zichzelf. Het is vaak een combinatie van factoren die heeft geleid tot uitputting. Om weer vitaal en duurzaam aan het werk te kunnen, moet dit proces van uitputting worden gekeerd.

Het is nodig eerst fysiek te herstellen en inzicht te krijgen in oorzaken en omstandigheden, om vervolgens de veerkracht weer te laten groeien en het zelfmanagement te versterken.  Goede begeleiding levert een essentiële bijdrage aan dit proces.

Things not to do

Duurzame re-integratie

Na een verzuimperiode door stressklachten is het zowel voor de medewerker als voor de werkgever van groot belang dat de terugkeer naar het werk succesvol verloopt en vooral duurzaam is.

In de praktijk komt daar nogal wat bij kijken. Terwijl de werkomstandigheden en het aantal uren geleidelijk worden opgebouwd, leert de medewerker om belasting en eigen grenzen in evenwicht te houden. Oude valkuilen en patronen liggen op de loer. Het traject Duurzame re-integratie biedt coaching en ondersteuning aan de hervattende medewerker in deze uitdagende periode.

Ervaringsdeskundige

Als 27-jarige werd ik ervaringsdeskundige op het vlak van burn-out. Er was nog niet zoveel kennis over burn-out en deskundige begeleiding ontbrak. Omdat ik wilde begrijpen wat er met mijn hoofd, lichaam en emoties gebeurde, las ik alles wat los en vast zat over dit onderwerp.

In 2009-2010 volgde ik bij het CSR Centrum een post-hbo opleiding in de begeleiding van chronische stressklachten en burn-out.

Deze aanpak combineert aandacht voor psychische, lichamelijke en gedragsmatige aspecten, versterkt het zelfmanagement en doorbreekt gestaag de vicieuze cirkel van stress. De methode is bij veel bedrijfsartsen bekend.