>> Onderstaande tijdelijke subsidieregeling is helaas per januari 2020 beëindigd. Mocht er door de overheid een nieuwe regeling worden opengesteld, dan zal ik dat zo snel mogelijk bekend maken! <<

De tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers’ is uitgebreid naar álle beroepsgroepen. Dat is goed nieuws!

Het betekent dat iedereen van 45 jaar en ouder die minimaal 12 uur per week werkt – in loondienst of als zelfstandige – bij een gekwalificeerde loopbaancoach terecht kan voor een kosteloos ontwikkeladvies.

Wie werkloos is, het werk door ziekte niet kan doen of gebruik kan maken van een ontslag- of reorganisatieregeling komt helaas niet in aanmerking voor de subsidie.

Wat houdt het ontwikkeladvies in? Het is een soort ‘loopbaan-APK’: een beknopt traject waarin je stil staat bij je competenties, je huidige werksituatie en je toekomstige loopbaanmogelijkheden. In een plan van aanpak leg je vast welke concrete acties je wilt nemen voor de toekomst. 

Het traject bestaat uit een intakegesprek, 2 tot 3 coachgesprekken en een rapportage met een plan van aanpak. Als gecertificeerd loopbaanprofessional kan ik een subsidieaanvraag voor je indienen en je begeleiden in het Ontwikkeladvies.

Lees voor meer informatie de Brochure Ontwikkeladvies Werkenden of neem contact met me op via telefoonnummer 0654-984 372 of olga@sendaloopbaancoaching.nl