Afgelopen maand heb ik opnieuw mijn CMI-certificering behaald. Dit betekent dat ik mij tot 2020 Register Loopbaanprofessional mag noemen. Eerlijk is eerlijk: ook deze keer zag ik er tegenop. Toch vind ik het belangrijk om de kwaliteit van mijn werk en mijn vakbekwaamheid driejaarlijks door vakgenoten te laten toetsen. Bovendien vind ik het waardevol om feedback te krijgen en stil te staan bij mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het Career Management Institute (CMI) is een certificerende instantie die loopbaanprofessionals onafhankelijk beoordeelt op hun kwaliteiten bij loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching, outplacement en re-integratie. Het toetsen gebeurt objectief en consistent onder streng toezicht van de Raad voor de Accreditatie. In Nederland werken ongeveer 15.000 loopbaanadviseurs en daarvan zijn er inmiddels meer dan 500 op deze manier gecertificeerd.

Voor meer informatie over het Career Management Institute, zie www.cminl.nl