Na een intensief certificeringstraject mag ik sinds oktober 2014 de beschermde titel ‘Register Loopbaanprofessional’ (RL) voeren. Dit betekent dat ik bij de onafhankelijke certificeringsinstelling Career Management Institute heb aangetoond dat ik voldoe aan de vastgestelde kwaliteitseisen op het vlak van deskundigheid, ervaring, bijscholing en ethiek.

Van de circa 15.000 loopbaancoaches in Nederland hebben nu een kleine 600 hun bekwaamheid op deze wijze aangetoond.

Na een schriftelijke en mondelinge toetsing ben ik onder nummer 586 opgenomen als Register consultant B. Dit houdt in dat ik resultaatgerichte maatwerktrajecten kan opzetten en aanbieden aan individuen en groepen, waarbij ik effectief samenwerk met zowel cliënten als opdrachtgevers.

Voor meer informatie zie: www.cminl.nl